Musikkårstraditionen är ett viktigt kännetecken för Hässleholm, som Hässleholms Stadsmusikkår är mycket stolta och glada över att föra vidare. Hässleholms Stadsmusikkår bildades samma år som regementsorkestern vid T4 lades ner (1957).

Hässleholms stadsmusikkår firar 60-års jubileum år 2017. Musikkårstraditionen i Hässleholm är således hela 110 år och vår ambition är att värna traditioner och rötter, varvat med nytänkande och hög musikkvalitet, för att locka alla åldersgrupper samt nå bredare publik till våra konsertframträdanden. Vi vill ge en kort historisk beskrivning från hur det började och vägen fram till idag.

Militärmusiken i Hässleholm

T4 musikkår uppsattes år 1895 vid dåvarande Wendes trängbataljon i Landskrona och medföljde till Hässleholm. Den 3 oktober 1907 anlände T4, Kungl. Skånska Trängkåren med extratåg från Landskrona och flyttade in i sina nybyggda kaserner. Efter genomförande av 1925 års försvarsbeslut var T4 det enda trängregementet som hade egen musikkår.  När P2 flyttade till Hässleholm 1 oktober 1947, blev musikkåren engagerad även i detta förband. Vid T4 konserterades mestadels i matsalen, i musikpaviljongen och i officersmässen.

T4 musikkår gjorde under sin tid i Hässleholm otaliga uppskattade framträdanden. Under tiden 1907-1914 konserterade T4 musikkår i en musikpaviljong, som var placerad vid Fisktorget bredvid Andra Avenyn. Efter 1914 spelade musikkåren i regel en gång i veckan från en provisorisk paviljong i Stadsparken och från år 1938 från den permanent uppförda musikpaviljongen där. Vidare spelades vid marsch till kyrkan, som förekom varannan söndag, och vanligen avslutades med förbimarsch vid torget.

T4 musikkår upphörde 1957 i samband med genomförande av ny organisation i försvarsmakten. (från musikdirektör Ingvar Larssons historik)

Hässleholms Stadsmusikkårs historia

Några entusiaster beslutade vid ett möte 8 juli 1957 att föra blåsmusiktraditionen vidare och bildade samma år en blåsorkester bestående av såväl yrkesmusiker som amatörmusiker. Gösta Gårdhman, som var ordförande i Svenska Musiker Förbundets avd. 73, samt Lennart Nilsson, Arne Boo och Rolf Berg var initiativtagare. Vid mötet bestämdes att repetitionerna skulle starta med omedelbar verkan.

I styrelsen för musikkåren valdes till ordförande Gösta Gårdhman. Till styrelseledamöter valdes Arne Boo, Ove Andersson, Anton Persson och Nils Nilsson. Ove Andersson valdes dessutom till musikledare/dirigent och Börje Zaunders som biträdande musikledare/dirigent.

Denna blåsorkester, som än idag har samma rekryteringsbas, antog 1997 namnet Hässleholms Stadsmusikkår. Bland medlemmarna finns musiker som varit med sedan starten 1957.

Vi jobbar idag aktivt för att nå ungdomar genom ett samarbete med stadens kulturskola. Flera av kulturskolans lärare medverkar i orkestern vilket borgar för att ungdomar/elever kommer in i verksamheten och orkestern därmed föryngras.

Stadsmusikkårens musikaliska kunskapsnivå har alltid varit hög och vi strävar fortsatt efter att höja kvalitetsnivån. Orkesterns repertoar läggs medvetet så att orkestern tvingas höja ribban vid varje produktion. För att en orkester ska fungera optimalt, gäller det inte bara att musikerna är duktiga. Utan en bra dirigent blir det ingen fungerande musikkår. En bra dirigent är lyhörd för musikerna och en bra ledare. Musiken ska vara anpassad för både musikerna och publiken. Hässleholms Stadsmusikkår har haft många bra dirigenter under åren.

Musikkårens dirigenter sedan starten 1957

Ove Andersson
Erik Jönsson
Leif A Jansson
Manfred Schubert
Anders Nilsson*
Christer Nilsson
Anders Nilsson*
Stig Lindberg
Per Andersson
Daniel Hansson
Joakim Hallin
Joakim Casagrande
Harriet Jönsson
*) Totalt 20 år
1957-1961
1961-1966
1967-1974
1975
1976-1988
1988
1989-1996
1996-1997
1998-1999
2000-2002
2002-2003
2003-2015
2015-
X

Därutöver har orkestern dirigerats av Ingemar Karp och Martin Martinsson vid olika tillfällen

Vid våra marschframträdanden har vi en duktig tamburmajor som leder oss genom gatorna. Under en period från 1972, var Siri Johansson tamburmajor. Hubbe Holmberg var vår marschdirigent under många år. Sedan 2006 går Jonas Enetjärn främst i ledet.

Samtliga dirigenter har delat med sig av sina kunskaper och tillfört musikkåren mycket. Musikkåren är en bra ambassadör för Hässleholm, inte bara i Sverige utan även utomlands.

Orkesterutbyte och resor

Hässleholms kommun har några vänorter. En av dem är Eckernförde, där Stadsmusikkåren varit vid ett flertal tillfällen. Vid ett av besöken år 1973, arrangerades en orkestertävling, där Hässleholms Stadsmusikkår i hård konkurrens, vann den Gyllene Taktpinnen. Taktpinnen överlämnades sedermera till kommunfullmäktiges ordförande Åke Brink, som lovade att den skall förvaras i en monter i stadshusets foajé.

En annan av vänorterna, som vi haft ett mer regelbundet utbyte med, är Nykøbing Sjelland. Vi har även haft utbyte med Norrahammars musikkår.

Andra resor har gått till Skottland (Edinburgh 1979), Ungern (Budapest 1990), Österrike (Laa 1993, Abtenau 2012 och 2017), Tjeckien (Lhota 2000), Norge och Tyskland (Dortmundt 1976, Bamberg 2002, Fuchstadt 2008).

Vid Stadsmusikkårens stora och uppskattade 40-årsjubileum, 11-12 oktober 1997, medverkande Röke blås, Flygvapnets hemvärnsmusikkår Ängelholm, Kristianstads Stadsmusikkår och Nykøbing Sjelland Stads orkester .

Konserter och andra framträdanden

Varje år anordnar vi vår, höst och nyårskonserter. Vid juletid medverkar vi oftast vid julskyltningshelg samt framför julmusik på Stortorget på lillejulafton. Under våren spelar vi vid de traditionella högtiderna såsom Valborg, 1 maj och nationaldagen. Sedan 1957 har musikkåren spelat i Bjärnum 1 maj kl 07.00 marscherar vi genom byn till järnvägsparken, där vi tillsammans med Bjärnums Manskör bjuder på en vårkonsert. Vi brukar också ge en gratis friluftskonsert i Hembygdsparken i början av juni månad.

Vi har även gett ett flertal konserter i Hässleholms kyrka, Missionskyrkan Hässleholm, Norra Åkarps kyrka, Sösdala, Oderljunga kyrka.

Stadsmusikkåren har även under åren spelat vid i ett stort antal invigningar och jubileum av olika slag.

Vid våra större konserter i Hässleholm Kulturhus, bjuder vi ofta in gästartister. Under åren har det blivit många kända namn.

Gästartister vid Stadsmusikkårens konserter

Hässleholms Stadsmusikkår har många egna duktiga solister som framträtt vid våra konserter.

Vi har också samarbetet med körerna Hässleholms kammarkör, Hesslekören, Allmänna sången, Kolibrierna. Nedan framgår andra artister som vi samarbetet med:

Arne Lambert                 1972
Sonja Stjernqvist            1992
Lars Lönndahl                1992
Bror Lund                       1994
Peter Harrysson             1999
Ulf Johansson Werre      2001
Jimmy Ludvigsson          2001
Gunhild Carling               2004
Ingemar Nordström        2005
Johan Glans                   2006
Kristina Hellgren             2006
Sanna Nielsen                2007
Janne Schaffer               2007
Roger Pontare                2008
Mike Watson                  2010
Triple & Touch                2010
Björn Hellberg                2010
Mathilda Ahnell              2011
Anne-Lie Rydé               2011
Theresia Bokor              2011
Dansare från Malmö      2012
Carolina Tholander        2012
Danne Stråhed              2013
Shirley Clamp                2014
Marianne Mörck            2015
Victor Johansson           2015
Anders Alhbin                2016

Sammanställt av Rolf Gustavsson, januari 2017